Högsrums FF

Högsrums FF

Vår Historia

Fotbollsintresset i Högsrums väcktes redan omkring 1920-talet, och enligt uppgifter lär den första fotbollsmatchen med Högsrum som ena part ha spelats 1919. Några år in på tjugotalet slog sig några personer samman och bildade Högsrums bollklubb. Någon ordnad verksamhet förekom emellertid inte inom klubben, och ekonomiska resurser tillät inte heller så stora arrangemang. Sedan klubben verkat några år upplöstes den. Men fotbollsintresset levde kvar, och den 29 april 1929 bildades Högsrums fotbollsförening. Därmed lades grunden till en av Ölands livaktigaste föreningar. Till ordförande valdes dåvarande affärsföreståndaren Gunnar Bengtsson, och från första mötet kan även nämnas att man fick "uppbära" 10 öre av varje närvarande medlem för att betala lokalhyran med.


De första åren präglades av många problem som måste lösas. Det ekonomiska problemen var inte de minst svårlösta, men föreningen kunde undan för undan lotsas fram till en stabil ställning i alla avseenden. Planfrågan var tidigt ett problem och 1934 tillsattes en kommitté för att utreda frågan, och 1936 resulterade det i att föreningen fick under 25 år hyra ett område i anslutning till nuvarande paviljongen som uppfördes i samma veva och invigdes den 10 januari 1937. I slutet på 40-talet blev planfrågan åter aktuell, och 1950 kunde föreningen med bistånd från kommunen inköpa en bit mark för iordningställande av en ny plan. Efter flera års arbete kunde man 1959 inviga nuvarande Rällavallen.

Året efter förening bildades deltog man i 1930-31 års ölandsserie, vilken omfattade fyra lag. Föreningen skördade inga större framgångar den gången utan slutade sist med en erövrad poäng. Säsongen 1932-33 gick det emellertid bättre då man vann serien med två poäng tillgodo på närmaste konkurrent, som var Degerhamn. Sedan ÖM i fotboll startade 1938 har föreningen deltagit flitigt, och redan 1939 togs den första titeln hem med seger över Färjestaden med 5-1. Föreningen har under åren varit med om upp och ner gångar, ett antal serie segrar men även sista placeringar, som högst har förening spelat i dåvarande div II Smålands serien. Detta gjorde man som andra öländska lag, endast IFK Borgholm hade nått dit innan, man gjorde det dessutom med gott resultat och slutade fyra första året.

Föreningen har i huvudsak haft fotboll som inriktning, där både herr och damlag representerat förening i seriespel. Men 1939 upptogs även badminton till programmet och på 40-talet arrangerade man ÖM i denna gren. Föreningen har även en aktiv gymnastiksektion som bedriver regelbunden verksamhet, det har även under en tid funnit innebandy i föreningen regi.

När man bläddrar i föreningens gamla protokollsböcker finner man många roliga poänger, men mellan raderna kan man skönja besvärligheterna och motgångarna. Stora uppoffringar har gjorts av så väl styrelse som medlemmar, och utan allt frivilligt arbete som nedlagts hade säkerligen föreningen inte stått där den gör idag. Tillfredsställelsen att se föreningen gå framåt har emellertid varit tack nog för de som offrat tid och kraft. Fotbollen har blivit något av en tradition i Högsrum.